Det lilla men laddade ordet

Ord är mäktiga. Tänk bara hur många spaltmeter ett enda litet ord kan fylla. Det finns många ord som kan förändra världar – både privata men även ofentliga. Ordet hen har skapat livliga diskussioner på alla plan.

lära sig ordbokVi har  i tidigare artikel skrivit om hur vi tar hand om våra ord och hur vi artikulerar och använder dem, nu finns det ett ord som är hett omskrivet. Hen, ett litet ord på bara tre bokstäver. Ett ord som tillhör ordklassen pronomen och som betyder “istället för namn” vilket betyder att dessa ord som finns under detta tak kan bytas ut med namn. Det vackra med hen är att det är ett könsneutralt ord, istället för “han” eller “hon”. Ett ord som gör att man inte kan bli dömd för sitt kön eller att det inte blir det centrala.

Det könsneutrala pronomenet

I tidningen VK finns en spännande artikel om just detta ord och dess innebörd.

De som vill använda hen använder tre typer av argument. Dels att hen förenklar språkbruket, dels att det behövs ett könsneutralt pronomen, dels att det behövs ett könsöverskridande pronomen.

Något som är fantastiskt är att då språk är något dynamiskt och är i ständig förändring så har det inte kommit in ett nytt pronomen på flera hundra år, och nu när det gör det så är det fantastiskt. Än mer fantastiskt är att många tror att detta är något nytt påhitt, men så är inte fallet. Redan på 60-talet försökte språkvetare lansera ordet men det fick inget fäste. Till den nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista som kommer nu i april kommer det härliga med hett omdebatterade ordet att vara med.