Börja skriva en egen roman

Att börja skriva på en egen bok är ett kreativt sätt att ta tillvara på ens egna, personliga intressen. I många fall behöver ens skrivande inte ske med målet att bli utgiven hos ett bokförlag. Istället kan skrivandet ske för att man tycker att det är roligt att hitta på en handling och att få uttrycka sig i skrift.
  • Våga börja. Våga skriv. Våga göra fel och göra om.
  • Kom in i rätt känsla.
  • Hitta det egna språket.
  • Skriv om det som intresserar.

Våga sätta igång processen

Att börja komma igång med skrivandet kan ofta vara det svåraste i processen. När pappersarken ekar tomma och varje streck känns alldeles för avgörande för att mans ens ska våga försöka. Här måste man våga skapa de rätta förutsättningarna. Köp ett fint block hos Designtorget.se, ta fram favoritpennan och väga börja skissa upp en story. Det hela behöver inte bli bra redan från början, det går att skriva om och ändra. Det viktiga är att starta igång processen med att börja skriva. Köper man snygga block och snygga pennor, som de designade varianterna man kan hitta hos Designtorget, kommer man göra starten roligare och mer angenäm för en själv.

Hitta ditt eget språk

Att läsa mycket av andra är en väg till att få inspiration och finna sin egen stil. Att läsa litteratur tillsammans med att öva sig på att skriva, gör det lättare att hitta en stil som känns unik och egen.

Vad är intressant?

Skriv om det som intresserar dig själv. Att skriva noveller eller berättelser som man själv inte fastnar för, gör processen betydligt svårare. Man bör ha en tanke kring inom vilken genre man för tillfället vill befinna sig inom. Fastnar man själv för de karaktärer som man beskriver, är chansen större att magkänslan stämmer och att andra också kommer att tycka om det.

Skriv först, reflektera sen

I börja av processen gäller att alla sidor är ett steg i rätt riktning, oavsett deras kvalitet. Skriv alltså och gå vidare, utan att vara självkritisk eller att direkt reflektera kring innehållet. Det är sedan när man har ett innehåll och en grund att stå på som det är dags att skriva om, vara kritisk, lägga till och stryka bort. Kapitel kan alltid ändra ordning, inget av innehållet är skrivet i sten.

Efter ett tag, är det dags att få synpunkter från andra. Förstår man vad som menas? Vad engagerar och vad känns tråkigt och dödande för historien? Lyssna på andra men också på din egen magkänsla. Mer tips kring hur man som författare kan tänka och hur man skriver sin allra första bok på bara fyra veckor, finner man här.  Att skriva en bok ska vara något roligt. Våga passa på att ta chansen.